หน้าแรก
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก
คระกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประจำปี 2563
facebook

twitter

ข่าวสารสมาคม

new_582  ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  ขึ้นในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 - 22.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 6 ตึกช้าง อาคาร A  โดยในงานจะมีการแถลงผลงานและกิจกรรมสมาคมฯ ตลอดทั้งปี 2562 และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นรับหน้าที่เพื่อสานงานต่อ ตลอดจนการสังสรรค์ระหว่างสมาชิก จึงเรียนมาเพื่อเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

กำหนดการ
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562/2563
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 - 22.00 น.
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 6 ตึกช้าง อาคาร A 
...................................................
 
18.00  น. : ลงทะเบียนสมาชิก และกิจกรรมหน้างาน
19.00  น. : กรรมการอาวุโส สมาชิก และแขกผู้มีเกียรติทยอยเข้างาน 
ร่วมรับประทานอาหาร
20.00 น. : พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดบทความ (ลับคมความคิด ครั้งที่ 13) 
20.20 น. : สมาชิกใหม่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ แสดงตนบนเวที
20.45 น. : คุณสุธารัตน์  เกษร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 
และคณะกรรมการบริหารปี 2562
- แถลงผลการดำเนินงานและกิจกรรมตลอดทั้งปี  
- รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561/2562
- รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2562
- พิจารณางบดุล
- แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี 
21.0 น. : คุณบัณฑิต  รัชวัฒนะธานินทร์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมฯ
เป็นประธานการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
       - นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ คนใหม่แถลงนโยบาย  
 
22.00 น. : จับรางวัล/สังสรรค์ตามอัธยาศัย / ปิดการประชุม
 
.........................................
 
หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ภาพข่าวกิจกรรม

หนังสือรายงานประจำปี 2562

URL ของฟีดไม่มี

แบบฟอร์มโยกย้าย

new_582 ตามกฏระเบียบข้อบังคับข้อ 11 ผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมแล้ว ถ้าสมาชิกผู้นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายสังกัดเดิมในภายหลัง ให้สมาชิกผู้นั้นแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายสังกัดองค์กรสื่อที่เป็นสมาชิกให้คณะกรรมการทราบ เพื่อคณะกรรมการจะได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายนั้น ๆ ภายใน 30 วัน โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่  หากพ้นกำหนด 30 วัน จะต้องสมัครสมาชิกใหม่ในปีถัดไป

Download แบบฟอร์มโยกย้าย 

ลงประกาศข่าว ฟรี!