สื่อเศรษฐกิจ
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

ฉบับมกราคม-กุมภาพันธ์ 2550

เมาท์กันสนั่นเมือง

โดย   แซงแซว

***รู้จักหน้าตากันไปแล้วสำหรับคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ มีทั้งคนใหม่และกรรมการคนเดิมผนึกพลังสานงานสมาคมต่อจากชุดที่ผ่านมา โดยมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งนำโดยนายกคนเดิม คือ วิมล  ตัน จากมติชน เป็นนายก ตามด้วยสุกฤษฎิ์ ขวัญสกุล จากช่อง 7 เป็นอุปนายก 1,  สินธุ์ชัย  ภมรพล กรุงเทพธุรกิจ อุปนายก 2,  บุศรินทร์  ตรีระพงศ์พิชิต  บางกอกโพสต์  เลขาธิการ, ชีวรัตน์ กิจนภาธนพงศ์ โพสต์ ทูเดย์ เหรัญญิก, สุดใจ ชาญชาตรีรัตน์ ประชาชาติ  นายทะเบียน, สายจิตร ภักดี กรมประชาสัมพันธ์  ปฏิคม, สร้อยฟ้า  โอสุคนธ์ทิพย์ ทีไอทีวี  ประชาสัมพันธ์, อนันตเดช  พงษ์พันธ์  แนวหน้า, ธนะชัย ณ  นคร ข่าวหุ้นธุรกิจ, และนิธิดา อัศวนิพนธ์ เดอะ เนชั่น เป็นกรรมการวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม: เมาท์กันสนั่นเมือง

เรื่องจากปก

เสียงของความสุข จากกิจกรรมเล็กๆ เพื่อสังคม
โดย....สุขสุดใจ

         กิจกรรมเพื่อสังคมเล็กๆ ของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ด้วยการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลงไปสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้กับเยาวชน ในโรงเรียน วัดปากสมุทร ตำบลแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม  ภายใต้โครงการ”เสริมสร้างความรู้ อยู่อย่างพอเพียง ที่เริ่มต้นดำเนินการมาตั้งแต่กลางปี ที่แล้ว ถือเป็นความพยายามที่จะสร้างแรงกระตุ้น ให้กับชุมชนเล็กๆ ได้สร้างบทเรียนแห่งความสุขของตัวเองขึ้น บนฐานของความมีเหตุผล  ความพอประมาณ และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี

อ่านเพิ่มเติม: เรื่องจากปก

Economic Focus

บทความ ระเบิด 2 ลูกกระแทกต่อเศรษฐกิจไทย
 โดย...สุพรรณี จิวจรัสรงค์

        เมื่อเย็นของวันที่ 18 ธันวาคม 2549 ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ประกาศมาตรการควบคุมเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ เพื่อป้องกันการเก็งกำไรค่าเงินบาท ด้วยวิธีดำรงเงินสำรองเงินนำเข้าระยะสั้น โดยกำหนดให้สถาบันการเงินที่รับซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท ต้องกันเงินสำรองเป็นเงินตราต่างประเทศไว้จำนวน 30% ของเงินตราต่างประเทศ  มาตรการดังกล่าว ในทางปฏิบัติไม่ต่างจากการเก็บภาษีเงินทุนระยะสั้น ซึ่งเคยเป็นมาตรการที่ประเทศแถบละตินอเมริกาและมาเลเซียได้เคยใช้มาก่อนหน้านี้ ทำให้ต่างชาติทยอยถอนการลงทุน ถือได้ว่าเป็นมาตรการทิ้งระเบิดลูกใหญ่จากทางการที่เข้าซ้ำเติมเศรษฐกิจไทย

อ่านเพิ่มเติม: Economic Focus

งานงานพิเศษ ( Special Report )

ติดอาวุธเรื่อง "งบการเงิน"
ติวเข้มนักข่าวสายเศรษฐกิจ
แบบชิล ชิลที่บ้านอัมพวา

         เปิดศักราชปีหมูสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประเดิมจัดโปรแกรมอบรมเติมความรู้ให้สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเรื่อง "รู้ทัน...กลลวงงบการเงิน" ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานไปจนถึงการแกะรอยงบการเงิน
        ไม่ว่าสภาพปัญหาเศรษฐกิจการเมืองของประเทศจะไปทางไหน ผู้สื่อข่าวซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่สะท้อนข้อเท็จจริงก็ต้องรู้เท่าทันในทุกแง่มุม โดยเฉพาะในยุคที่มีการเล่นกลจากตัวเลขงบการเงินผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจก็ต้องติวเข้มเพื่อติดอาวุธทางปัญญาเพื่อให้รู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อหรือเครื่องมือของใคร

อ่านเพิ่มเติม: งานงานพิเศษ ( Special Report )

ลงประกาศข่าว ฟรี!