สื่อเศรษฐกิจ
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

ฉบับพฤศจิกายน-ธันวาคม 2549

เรื่องจากปก

ดัชนีความสุขของนักข่าว
โดย...สุขสุดใจ

     เมื่อไม่นานมานี้ เอ็นจีโอกลุ่มเล็กๆ สององค์กร คือมูลนิธิเศรษฐศาสตร์ใหม่ (New Economics Foundation) และ เพื่อนโลก (Friends of the Earth) ซึ่งเป็นสหพันธ์องค์กรเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน 70 ประเทศ ได้ทำการสำรวจดัชนีความสุขของประชากร 178 ประเทศ โดยใช้ตัววัดคือ มาตรฐานความเป็นอยู่  ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ความพอใจในการมีชีวิต  ความคาดหวังในชีวิต  ปริมาณการใช้ สภาพแวดล้อมในการดำเนินชีวิต  ปริมาณที่ดินที่เหมาะสมสำหรับจำนวนประชากร และการบริโภคพลังงาน

อ่านเพิ่มเติม: เรื่องจากปก

Economic Focus

พยากรณ์เศรษฐกิจไทยปี "หมู" (เขี้ยวตัน)
วัดฝีมือรัฐบาลขิงแก่
โดย...หนึ่งหทัย อินทขันตี

    "ประเทศไทยกำลังปรับทิศ" เป็นคำพูดของนายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่กล่าวภายหลังเข้ารับตำแหน่งรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ไม่นาน
     การปรับทิศของประเทศไทย หมายถึงการหันมาเสริมสร้างพื้นฐานประเทศ ทั้งด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนอกประเทศหรือโลกาภิวัฒน์ ซึ่งประเทศไทยเคยได้รับบทเรียนครั้งสำคัญมาแล้วเมื่อวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540

อ่านเพิ่มเติม: Economic Focus

รายงานพิเศษ

เมื่อนักข่าวทำกิจกรรมเพื่อสังคม

        กิจกรรมเพื่อสังคม เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการดูแล สวัสดิการให้กับสมาชิก ซึ่งคณะกรรมการสมาคม มีการดำเนินการเป็นประจำในแต่ละปี    สื่อเศรษฐกิจฉบับล่าสุดนี้ จึงอยากจะขอรายงานความคืบหน้าและกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางสมาคมได้ดำเนินการไปแล้วหรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการ เพื่อที่จะเชิญชวนให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรม ร่วมกับทางสมาคม ในโอกาสต่อๆไป เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเราให้ ให้อยู่ดีมีสุข ตามกำลังและความสามารถของเรา

อ่านเพิ่มเติม: รายงานพิเศษ

เมาท์กันสนั่นเมือง

แซงแซว 

***เม้าท์กันฯ ฉบับนี้ขอลำดับความมันส์ของการจัดแรลลี่ “ตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือ “แรลลี่ตามรอยพ่อ”  ที่โรงแรมระยอง รีสอร์ท จังหวัดระยอง เมือวันที่ 11-12 พฤศจิกายน ที่ท่านมา งานนี้นำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำโครงการกิจกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดปากสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสปอนเซอร์ให้การสนับสนุนหลักประกอบด้วย  บริษัท ไทยแลนด์  พริวิเลจ คาร์ด จำกัด , สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), ธนาคารอาคารสงเคราะห์,  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม: เมาท์กันสนั่นเมือง

ลงประกาศข่าว ฟรี!