สื่อเศรษฐกิจ
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

สื่อเศรษฐกิจ

ECONOMIC FOCUS

                                        “เสริมสร้างความรู้ อยู่แบบพอเพียง”          

        “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 25 ปี ซึ่งแนวปรัชญาดังกล่าว ยังคงใช้ได้กับทุกยุคสมัย จนกระทั่งยุคโลกาภิวัฒน์ที่ข้อมูลข่าวสาร การค้าการลงทุน เชื่อมต่อถึงกันทั่วโลก ในปัจจุบันนี้   

อ่านเพิ่มเติม: ECONOMIC FOCUS

เมาท์กันสนั่นเมือง

                                       แซงแซว

*** ก่อนอื่นต้องขอทำความเข้าใจกับ บมจ.ทีโอที  ที่สื่อเศรษฐกิจฉบับก่อนหน้านี้ “แซงแซว” ลงเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติที่ไม่ตรงกันของฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่มีต่อผู้สื่อข่าวในสาย จนสร้างความไม่สบายใจให้กับพี่ๆฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ ทีโอที และเมื่อมีการชี้แจงมายังสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จนเข้าใจ เรื่องก็จบแบบแฮปปี้ เอ็นด์ดิ้ง ว่ายังไงๆ พีอาร์ทีโอที กับนักข่าว ก็ยังรักกัน และให้ความร่วมมือต่อกันด้วยดี  งานนี้ สมาคมฯไม่ต้องเป็นสื่อกลางที่จะสร้างความเข้าใจ เพราะไม่มีอะไรในกอใผ่

อ่านเพิ่มเติม: เมาท์กันสนั่นเมือง

นักข่าวอยากรู้

นักข่าวกับการแต่งกาย

         คอลัมน์ “นักข่าวอยากรู้” ฉบับนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศจากนักจิตวิทยาชื่อดัง มาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวที่นักข่าวหลายๆ ท่านอาจจะอยากรู้มานานเกี่ยวกับเหตุผลการแต่งกายของนักข่าวบางท่าน แต่ไม่กล้า เราจึงสรรหามาให้นักข่าวได้ทราบกัน

อ่านเพิ่มเติม: นักข่าวอยากรู้

เรื่องจากปก

คือพลังแห่งรักและศรัทธา…

โดย……สุขสุดใจ

highlightactivities2_.jpg      ...น้ำใจไมตรีของประชาชนชาวไทยที่ร่วมกันแสดงออกทั่วประเทศ รวมทั้งที่พร้อมเพรียงกันมาในวันนี้ น่าปลาบปลื้มใจมาก เพราะแต่ละคนได้แสดงออกและตั้งใจมาด้วยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆ คน จิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคน ทุกฝ่าย ทำให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วมีกำลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทำให้คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไปได้ตลอดรอดฝั่ง...

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ 9 มิถุนายน 2549

อ่านเพิ่มเติม: เรื่องจากปก

ลงประกาศข่าว ฟรี!