พบปะพันธมิตร
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

พบปะพันธมิตร

new_582 

คุณภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เป็นตัวแทนอาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ในการมอบแพ็กเกจตรวจสุขภาพเฉพาะทางสำหรับสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2563  โดยมี คุณถิรพุทธิ์  เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจและกรรมการสมาคมฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารอาคเนย์ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม 

ลงประกาศข่าว ฟรี!