พบปะพันธมิตร
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

พบปะพันธมิตร

new_582   


                คุณเดชา ตุลานันท์  ประธานกรรมการบริหาร และ คุณทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจและร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน โดยมี คุณถิรพุทธิ์  เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจและกรรมการสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

ลงประกาศข่าว ฟรี!