พบปะพันธมิตร
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

พบปะพันธมิตร

 

                 แลกเปลี่ยนขอคำแนะนำ : คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวข่าวเศรษฐกิจ เข้าพบผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำโดยคุณภากร ปีตธวัชชัย   กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณกฤษฎา เสกตระกูล   รองผู้จัดการ  คุณศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลงประกาศข่าว ฟรี!