พบปะพันธมิตร
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

พบปะพันธมิตร

21 มีนาคม 2561  : คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (MBA) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) มูลค่า 500,000 บาท ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่ สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยมี คุณถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ปัญญาภิรมย์สโมสร

ลงประกาศข่าว ฟรี!