พบปะพันธมิตร
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

พบปะพันธมิตร

อาคเนย์ห่วงใยสุขภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

new_582 

คุณภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เป็นตัวแทนอาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ในการมอบแพ็กเกจตรวจสุขภาพเฉพาะทางสำหรับสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2563  โดยมี คุณถิรพุทธิ์  เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจและกรรมการสมาคมฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารอาคเนย์ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม 

มอบเงินสนับสนุน

new_582

            คุณวรางค์  ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยมี คุณถิรพุทธิ์  เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจและกรรมการสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

แลกเปลี่ยนความรู้ขอคำแนะนำ

new_582

    แลกเปลี่ยนความรู้ขอคำแนะนำคุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ  ประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คุณพรรณินี  นันทพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ในโอกาสรับตำแหน่งของคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประจำปี 2563 นำโดย คุณถิรพุทธิ์  เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคม โดยมี คุณลำยอง ปกปอง, คุณธิวา สุดใจ อดีตนายกสมาคมฯ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและข้อเสนอแนะ ณ ร้าน POLA POLA สาขาเกษตร

 

ลงประกาศข่าว ฟรี!