พบปะพันธมิตร
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

พบปะพันธมิตร

มองเงินสนับสนุน

new_582

            คุณวรางค์  ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยมี คุณถิรพุทธิ์  เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจและกรรมการสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

แลกเปลี่ยนความรู้ขอคำแนะนำ

new_582

    แลกเปลี่ยนความรู้ขอคำแนะนำคุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ  ประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คุณพรรณินี  นันทพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ในโอกาสรับตำแหน่งของคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประจำปี 2563 นำโดย คุณถิรพุทธิ์  เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคม โดยมี คุณลำยอง ปกปอง, คุณธิวา สุดใจ อดีตนายกสมาคมฯ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและข้อเสนอแนะ ณ ร้าน POLA POLA สาขาเกษตร

 

รับมอบหน้ากากอนามัย

new_582  

         สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ  รับมอบหน้ากากผ้าจำนวน 1,000 ชิ้น จาก บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งต่อให้กับสมาชิกสมาคมฯ เนื่องจากปัจจุบันผู้สื่อข่าวยังคงต้องออกไปปฎิบัติหน้าที่ เสี่ยงกับการรับเชื้อโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสม 
 
หน้ากากผ้าคุณภาพ 2 รูปแบบ คือ หน้ากากผ้าฝ้ายเส้นใยโพลีเอสเตอร์เพอร์มา และหน้ากากผ้าฝ้ายผสมสแปนเด็กซ์

แลกเปลี่ยนขอคำแนะนำ

 

                 แลกเปลี่ยนขอคำแนะนำ : คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวข่าวเศรษฐกิจ เข้าพบผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำโดยคุณภากร ปีตธวัชชัย   กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณกฤษฎา เสกตระกูล   รองผู้จัดการ  คุณศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลงประกาศข่าว ฟรี!