พบปะพันธมิตร
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

พบปะพันธมิตร

มอบทุนปริญญาโท

21 มีนาคม 2561  : คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (MBA) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) มูลค่า 500,000 บาท ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่ สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยมี คุณถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ปัญญาภิรมย์สโมสร

รับมอบแพ็กเกจตรวจสุขภาพ

29 พ.ค. 57 :  นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  มอบแพ็คเกจตรวจสุขภาพให้แก่สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจโดยมีนางสาวลำยอง  ปกป้อง นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯเป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

มอบทุนปริญญาโทสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

10 พ.ค. 57 : นายสุวิทย์ กิ่งแก้วรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)และนางสาวลำยอง  ปกป้อง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (MBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปีการศึกษา 2557 สำหรับผู้สอบผ่านคัดเลือกจำนวน 2ทุน แก่ นายเอกอนันต์  เสรีรัตนะชัยและนางสาววีรพร จอมแปงสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

แสดงความยินดีพร้อมมอบทุนการศึกษา

30 เม.ย. 57 : คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่คณะกรรมการเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมมอบทุนปริญญาโทจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์จำนวน 2 ทุน โดยมี คุณลำยอง ปกป้อง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ณ ปัญญาภิรมย์สโมสร

ลงประกาศข่าว ฟรี!