หน้าแรก
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก
คระกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประจำปี 2563
facebook

twitter

ภาพข่าวกิจกรรม

หนังสือรายงานประจำปี 2562

URL ของฟีดไม่มี

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสามัญ

new_582 

*** Download แบบฟอร์ม

สมัครสมาชิกสามัญ

         ตามกฏระเบียบข้อบังคับข้อ 11 ผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมแล้ว ถ้าสมาชิกผู้นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายสังกัดเดิมในภายหลัง ให้สมาชิกผู้นั้นแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายสังกัดองค์กรสื่อที่เป็นสมาชิกให้คณะกรรมการทราบ เพื่อคณะกรรมการจะได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายนั้น ๆ ภายใน 30 วัน โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่  หากพ้นกำหนด 30 วัน จะต้องสมัครสมาชิกใหม่ในปีถัดไป

*** Download แบบฟอร์มโยกย้าย 

ลงประกาศข่าว ฟรี!