logo


โครงการพนมพัฒนา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
โดย รักนภา นาคพันธ์ สื่อมวลชนสัมพันธ์ rugnapa@gmail.com   
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2010 เวลา 04:53 น.
บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (เอ็นพีเอส) ในนามโครงการพนมพัฒนา สร้างอาชีพ ให้การศึกษา ดูแลสุขภาพ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2553 โดยชาวเขาหินซ้อนได้ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุและการประกวดนางงามรีไซเคิลจากตัวแทนชุมชนในพื้นที่ เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบเนื่องตลอดไป

 

© 2009 สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ