logo


ประกาศฝากข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์ » การเงินและการลงทุน


กบข. เน้นสร้างความรู้เรื่องกองทุนผ่านกิจกรรมทดสอบความรู้บนเว็บไซต์ต่อเนื่อง PDF พิมพ์ อีเมล
โดย ฝ่ายสื่อสารและสมาชิกสัมพันธ์   
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2010 เวลา 09:10 น.
กบข. เน้นสร้างความรู้เรื่องกองทุนผ่านกิจกรรมทดสอบความรู้ “ถามตอบรอบรั้ว กบข.” บนเว็บไซต์ต่อเนื่อง นางสาววริยา ว่องปรีชา รองเลขาธิการสายบริหารงานสมาชิก รักษาการ เลขาธิการคณะกรรมการกบข. เน้นสร้างความรู้เรื่องกองทุนผ่านกิจกรรมทดสอบความรู้ “ถามตอบรอบรั้ว กบข.” บนเว็บไซต์ต่อเนื่อง นางสาววริยา ว่องปรีชา รองเลขาธิการสายบริหารงานสมาชิก รักษาการ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ได้สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้สมาชิกได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสื่อการเรียนรู้กิจกรรมทดสอบความรู้ ถามตอบรอบรั้ว กบข. ที่นำเสนอในรูปแบบเทคนิคของเกมส์อยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งปัจจุบันกำลังได้รับความสนใจจากสมาชิก กบข. โดยมีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทดสอบความรู้ถามตอบรอบรั้ว กบข. เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถรองรับกับความต้องการติดตามข่าวสารกองทุนของสมาชิกได้เป็นอย่างดี สำหรับกิจกรรมทดสอบความรู้ถามตอบรอบรั้ว กบข. จะใช้เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบของเกมส์ที่มีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาและเทคนิคอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีคำถามทั้งหมดจำนวนกว่า 1,000 ข้อ และจะมีการทยอยเพิ่มเติมจำนวนคำถามเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเนื้อหาของคำถามนั้นจะเน้นถึงการให้ความรู้ในการดำเนินงานของกองทุนครอบคลุมทั้งด้านการลงทุน สวัสดิการ ด้านสมาชิก อาทิ เรื่องการตรวจสอบยอดเงิน เรื่องการทยอยรับเงินคืน เรื่องใบแจ้งยอดเงินสมาชิก เหตุและสิทธิของสมาชิก รวมถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออมและการลงทุนด้วย เพื่อให้สมาชิกได้เข้าใจถึงภาพรวมการดำเนินงานของกองทุนจากการร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้ได้มากที่สุด สำหรับสมาชิกที่สนใจร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้เรื่อง กบข. สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เลือกเมนู เกมส์ถาม-ตอบ รอบรั้ว กบข. โดยผู้ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุด 3 อันดับแรกประจำในแต่ละเดือนจะได้รับรางวัลพิเศษด้วย ทั้งนี้ สมาชิกสามารถเสนอข้อคิดเห็นเพื่อให้พัฒนาปรับปรุงเมนูดังกล่าวได้ทาง อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร.1179 กด 6 ทั้งนี้ กบข. ดำเนินงานโดยมุ่งสร้างการรับรู้ของสมาชิกให้ได้ตระหนักถึงสิทธิของตนเองในฐานะที่เป็นสมาชิกกองทุน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการออมเพื่อการเกษียณ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้สมาชิกมีชีวิตบั้นปลายได้อย่างมั่นคง เปิดเผยว่า กบข. ได้สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้สมาชิกได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสื่อการเรียนรู้กิจกรรมทดสอบความรู้ ถามตอบรอบรั้ว กบข. ที่นำเสนอในรูปแบบเทคนิคของเกมส์อยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งปัจจุบันกำลังได้รับความสนใจจากสมาชิก กบข. โดยมีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทดสอบความรู้ถามตอบรอบรั้ว กบข. เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถรองรับกับความต้องการติดตามข่าวสารกองทุนของสมาชิกได้เป็นอย่างดี สำหรับกิจกรรมทดสอบความรู้ถามตอบรอบรั้ว กบข. จะใช้เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบของเกมส์ที่มีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาและเทคนิคอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีคำถามทั้งหมดจำนวนกว่า 1,000 ข้อ และจะมีการทยอยเพิ่มเติมจำนวนคำถามเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเนื้อหาของคำถามนั้นจะเน้นถึงการให้ความรู้ในการดำเนินงานของกองทุนครอบคลุมทั้งด้านการลงทุน สวัสดิการ ด้านสมาชิก อาทิ เรื่องการตรวจสอบยอดเงิน เรื่องการทยอยรับเงินคืน เรื่องใบแจ้งยอดเงินสมาชิก เหตุและสิทธิของสมาชิก รวมถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออมและการลงทุนด้วย เพื่อให้สมาชิกได้เข้าใจถึงภาพรวมการดำเนินงานของกองทุนจากการร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้ได้มากที่สุด สำหรับสมาชิกที่สนใจร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้เรื่อง กบข. สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เลือกเมนู เกมส์ถาม-ตอบ รอบรั้ว กบข. โดยผู้ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุด 3 อันดับแรกประจำในแต่ละเดือนจะได้รับรางวัลพิเศษด้วย ทั้งนี้ สมาชิกสามารถเสนอข้อคิดเห็นเพื่อให้พัฒนาปรับปรุงเมนูดังกล่าวได้ทาง อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร.1179 กด 6 ทั้งนี้ กบข. ดำเนินงานโดยมุ่งสร้างการรับรู้ของสมาชิกให้ได้ตระหนักถึงสิทธิของตนเองในฐานะที่เป็นสมาชิกกองทุน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการออมเพื่อการเกษียณ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้สมาชิกมีชีวิตบั้นปลายได้อย่างมั่นคง

 

© 2009 สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ