Home ข่าวสารสมาคม ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ฟรี !! กับคลินิกแพทย์ไทยประกันชีวิต

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ฟรี !! กับคลินิกแพทย์ไทยประกันชีวิต

by admin
521 views

📌 ตามที่ทาง บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัด “โครงการตรวจสุขภาพประจำปี” สำหรับสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และได้เปิดให้สมาชิกลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567  ทางสมาคมฯขอประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ฟรี !! กับคลินิกแพทย์ไทยประกันชีวิต รายชื่อดังนี้

NO. ชื่อ – สกุล สังกัด / องค์กร วัน / เดือน / ที่เลือกตรวจ
1. กานต์ เหมสมิติ สำนักข่าวเดอะไทยเพลส วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567
2. สุวพิชญ์ ลักษณพิสุทธิ์ Brandbuffet วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567
3. เมธวิน กลิ่นทอง นสพ. The Power Network วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567
4. ธนะชัย ณ นคร นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567
5. นิธิโรจน์ เกิดบุญภานุวัฒน์ นสพ.ฐานเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567
6. ศิริวัฒ ยิ้มละมัย โทรทัศน์ช่อง MONO29 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567
7. คณนา กถารังสิพร นสพ.บางกอกโพสต์ วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567
8. ชญาภา​ บุณย​โสภณ​ www.362degree.com วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567
9. ศรีอรุณ จังติยานนท์ โทรทัศน์ไทยพีบีเอส วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567
10. ภคพงศ์ อุดมกัลยารักษ์ โทรทัศน์ช่อง MONO29 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567
11. จินตนา ทิพยรัตน์กุล วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567
12. ณปภัช จันทร์อุดม โทรทัศน์ช่อง TNN16 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567
13. อโนชา อู่สุวรรณ วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567
14. นงวดี ถนิมมาลย์ นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567
15. วิไล อักขระสมชีพ www.aec10news.com วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567
16. พุฒธิธาดา ศิรินันทวิทยา นสพ.ทันหุ้น วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567
17. จิตวดี เพ็งมาก นสพ.เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567
18. เฉลิมชัย ศิรินันทวิทยา นสพ.ทันหุ้น วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567
19. พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567
20. สุรชัย บอจันทึก สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567
21. ณัฐฐา ชื่นพล วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567
22. กมล ชวาลวิทย์ สำนักข่าวไทยพับลิก้า วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567
23. ภาสิตา ฤกษ์พัฒนาพร www.biztodaynews.com วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567
24. ณฐวัฒน์ สธรรดร นิตยสาร Condo guide วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567
25. ณัฏฐ์ชญา ปุริมปรัชญ์ภัทร นสพ.ทันหุ้น วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567
26. อรุณ พงษ์พิชิต นสพ.ทันหุ้น วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567
27. จุฬาภรณ์ กุดสิเทศ นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567
28. ณัฏฐ์ชิตา เกิดแดง โทรทัศน์ช่อง TNN16 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567
29. ธนัญญา นาคเงิน โทรทัศน์ช่อง Nation TV วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567
30. ชุติมณฑน์ สุขวิทย์ โทรทัศน์ช่อง TNN16 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567
31. กนกกาญจน์ พงษ์สุทธิรักษ์ นสพ.ประชาชาติธุรกิจ วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567
32. ณัฐภูมินทร์ ทวีทรัพย์ www.share2trade.com วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567
33. กนกวรรณ ศรีชู นิตยสาร Thailand Insurance วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567
34. ฐิติกร ทิพย์มณเฑียร โทรทัศน์ช่อง TNN16 วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567
35. สกุลตา สาเหลา นสพ.เดลินิวส์ วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567
36. วิทวัต​ เตชธนนันท์ สำนักข่าวบิ๊กเกรียน วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567
37. ยินดี ฤตวิรุฬห์ www.wealthplustoday.com วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567
38. จุฑามาศ​ ไชยวรรณ์ นสพ.ฐานเศรษฐ​กิจ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567
39. สิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์ นสพ.ไทยรัฐ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567
40. กรัณย์ สุริวงค์ นิตยสาร Condo guide วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567
41. ศุภชาติ ศุภเมธี สำนักข่าวไทย อสมท. วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567
42. วาทินี ห้วยแสน นสพ.สยามรัฐ วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567
43. มินตรา แก้วภูบาล นสพ.ทันหุ้น วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567
44. ธงชัย จันทเขต นสพ. The Power Network วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567
45. โสภาวดี ธเนตปราโมทย์ www.hoonsmart.com วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567
46. พาฝัน กันทะวัง นสพ.สยามอินชัวร์นิวส์ วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567
47. พัสวี ฐิติพรวัฒนกุล โทรทัศน์ช่อง TNN16 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567
48. รัสรินทร์ อรุณอิทธิวิทย์ www.brandbuffet.in.th วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567
49. ศักดิ์ชัย อินทร์จันทร์ นสพ.เดลินิวส์ วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567
50. พรประไพ เสือเขียว นสพ.เดลินิวส์ วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567
51. ปัญญา อินลา สำนักข่าวไทยมุง วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567
52. ณัฐณิชา ดอนสุวรรณ สำนักข่าว TenNews วันพุธที่ 17 กรกฎาคม2567
53. ณัฐพัชญ์ ทีฆโชติคุณานนท์ โทรทัศน์ช่อง TNN16 วันพุธที่ 17 กรกฎาคม2567
54. พิชญ์สินี จิตรพลีชีพ Forbes online วันพุธที่ 17 กรกฎาคม2567
55. คณธัช วุฒิวรานุรักษ์ นสพ.แนวหน้า วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567
56. ชัญญารัตน์ บงเจริญ www.sequelonline.com วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567
57. สุจิวรรณ รอดเงิน นสพ.สยามอินชัวร์นิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567
58. เยาวนา หลิมเลิศรัตน์ www.hoonsmart.com วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567
59. ฐานิตา บุญหล้า โทรทัศน์ช่อง Nation TV วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567
60. ธนวฤนท์ โฆษิตสุข เว็บไซต์  Voice Online วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567
61. นิพนธ์ วิรยศิริ นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2567
62. นครินทร์ ศรีเลิศ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2567
63. ปฏิภาณ ศรีสังวาล นิตยสาร Money Life วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567
64. เจริญชัย อุดมพาณิชวงศ์ นสพ.สยามรัฐ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567
65. พันทิพา จุลเพชร นสพ. Transport Journal วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567
66. ปราณี ลาภจารุพงศ์ www.brandbuffet.in.th วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567
67. ประวิทย์ พัดลม นสพ. ThePowerNetwork วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567
68. พีระพรรณ พิสิฐชัยรักษ์ นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567
69. วชิราภรณ์ นาสวน โทรทัศน์ช่อง MONO29 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567
70. พันมนตร์ ภักดีพันธุ์ โทรทัศน์ช่อง 5 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567
71. เนตรนภิศ มีขันทอง www.share2trade.com วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567
72. อนิสา มอญฤทธิ์ นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567
73. ปิยาพรรณ ยังเทียน วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567
74. สิริวิทย์ บ่อจันทึก สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567
75. เชาวลี ชุมขำ นสพ.เดลินิวส์ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567
76. นุชจนาถ เล็กอยู่ นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567
77. สุพรรณี พุฒพิสุทธิ์ นสพ.ทันหุ้น วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567
78. อธิชา ชื่นใจ นสพ.เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567
79. รินดา  สิมสวัสดิ์ นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567
80. จิราวัฒน์ จารุพันธ์ นสพ.เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567
81. เทพกิจ ฉัตรสุริยาวงศ์ โทรทัศน์ช่อง 8 วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567
82. วัชรพงษ์ อินแสง นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567
83. ปฏิญญา มัจฉา www.362degree.com วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2567
84. พรสวรรค์ นันทะ โทรทัศน์ช่อง TNN16 วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2567
85. ชัยวัฒน์ เกษสม นสพ. Transport Journal วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2567
86. ลำยอง ปกป้อง นสพ.เดลินิวส์ วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2567
87. สุวรินทร์ ตาป้อ นิตยสาร Money Life วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2567
88. อัญชลี จิตติวิชกุล นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2567
89. สุรเมธี มณีสุโข สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2567
90. เอกวิณ กากะนิก วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2567
91. สุณิษา ซิ้มสมบูรณ์ วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2567
92. สมโชค​ แจ้งจันทร์ นิตยสาร Thailand Insurance วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567
93. จีรวัลย์ จันจักษ์ นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567
94. น้ำฝน บำรุงศิลป์ นสพ.แนวหน้า วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567
95. จุไรรัตน์ พลลาชม นิตยสาร Thailand Insurance วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2567
96. กาญจนา มณฑา นสพ.ทันหุ้น วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2567
97. ฤดี พิริยะพงษ์พันธ์ นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2567
98. นภสร แก้วคำ (ไกรศิริวุฒิ) วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567
99. นิคม เหล่าสีชัย นิตยสาร  Logistics Time วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567
100. วัชราทิตย์ เกษศรี สำนักข่าว Reporter Journey วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567
101. ศิริพร ชูสังกิจ นิตยสาร Thailand Insurance วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2567
102. เมธาพร กิ่งสะกุน นสพ.ประชาชาติธุรกิจ วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2567
103. สุพัตรา มินทร นสพ. ThePowerNetwork วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2567
104. ดวงฤทัย นิลเพ็ชร์ โทรทัศน์ช่อง TNN16 วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2567
105. ภาวิตา พิทักษ์วาทิน www.theleaderasia.com วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2567
106. ชูชาติ ม่วงไข่ www.prop2morrow.com วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2567
107. นพดล พรศิริ วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567
108. อดุลย์ มูสิกะ นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567
109. กษมน พงษ์ธานี นสพ.ทันหุ้น วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567
110. โชติรส จิมากร วารสารการเงินธนาคาร วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2567
111. สุวรรณ์ ขำเขียว นสพ.ทันหุ้น วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2567
112. ศิริพร ค่านคร www.balancemag.net วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2567
113. วิภา สุนันท์สถาพร นสพ.ข่าวสด วันอังคารที่ 17 กันยายน 2567
114. ศศวัชร์ คมนียวนิช นสพ.มติชน วันอังคารที่ 17 กันยายน 2567
115. จินดา เมฆวัฒนาเลิศ นสพ.เส้นทางเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 17 กันยายน 2567
116. วุฒิณี ทับทอง นสพ.ประชาขาติธุรกิจ วันพุธที่ 18 กันยายน 2567
117. กิตติพงศ์ ศรีเจริญ นสพ.ข่าวสด วันพุธที่ 18 กันยายน 2567
118. ผุสดี อรุณมาศ นสพ.บางกอกโพสต์ วันพุธที่ 18 กันยายน 2567
119. อัฏฐวรรณ ลวณางกูร โทรทัศน์ช่อง TNN16 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2567
120. สถาณุ ณ พัทลุง วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2567
121. บุบผาสวรรณ์ ก๊วยสมบูรณ์ สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2567
122. ปิยะวรรณ ผลเจริญ นสพ.มติชน วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2567
123. ศรีสุภา พุมมะริน นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2567
124. ถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา สำนักข่าววันนิวส์ (ช่องวัน 31) วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567
125. ประกายดาว แบ่งสันเทียะ เว็บไซต์ www.bizkit8.com วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567
126. วาสนา กลั่นประเสริฐ เว็บไซต์ www.bizkit8.com วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567
127. เนตรนภางค์ บุญนายืน นสพ.เดลินิวส์ วันอังคารที่ 24 กันยายน 2567
128. สลักจิตร ผิวพรรณ์ นสพ.บ้านเมือง วันอังคารที่ 24 กันยายน 2567
129. ณัฐวัฒน์ หาญกล้า นสพ.ไทยโพสต์ วันพุธที่ 25 กันยายน 2567
130. ขนิษฐา อมรเมศวรินทร์ สำนักข่าวไทย อสมท. วันพุธที่ 25 กันยายน 2567
131. สุริยะ คชินทร www.innolifethailand.com วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2567
132. ทวิช นิธิมุข นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2567
133. อาชวินท์ สุกสี นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2567
134. ศุภกานต์ นิลแก้ว นิตยสาร Stock Review วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567
135. กัญญาณัฐ พงศ์ธเนศภาคิน โทรทัศน์ช่อง PPTVHD36 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567
136. วิภาพร จิตสมบูรณ์ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567
137. พัฒนพงศ์ แต้สกุล นสพ.ผู้จัดการ 360 วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567
138. อังคนา ณ สงขลา นิตยสาร BangkokWeath&Biz วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2567
139. ธีรวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา นสพ.ประชาชาติธุรกิจ วันพุธที่ 16  ตุลาคม 2567
140. มยุรี ไพบูลย์กุลกร โทรทัศน์ช่อง 7 วันพุธที่ 16  ตุลาคม 2567
141. พรพิมล แย้มประชา นสพ.ข่าวสด วันพุธที่ 16  ตุลาคม 2567
142. กฤติกา นพรัตน์ www.iclicknews.com วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567
143. อภิชน ลำเจียก สำนักข่าวไทย อสมท. วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567
144. ประเสริฐ ศรีโรจน์รุ่ง นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567
145. ธนวรรณ วินัยเสถียร นสพ.ฐานเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 18  ตุลาคม 2567
146. สุเมธ จันสุตะ www.yutthasartonline.com วันศุกร์ที่ 18  ตุลาคม 2567
147. กีรตยา กำลังมาก www.yutthasartonline.com วันศุกร์ที่ 18  ตุลาคม 2567
148. ประภาศรี โอสถานนท์ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันจันทร์ที่ 21  ตุลาคม 2567
149. วณิชชา คัจฉพันธ์ วารสารการเงินธนาคาร วันจันทร์ที่ 21  ตุลาคม 2567
150. นวลนิตย์ บัวด้วง นสพ.มติชน วันจันทร์ที่ 21  ตุลาคม 2567
151. ภูวนารถ ณ สงขลา นสพ.บางกอกทูเดย์ วันอังคารที่ 22  ตุลาคม 2567
152. สาโรจน์ มณีรัตน์ นสพ.ประชาชาติธุรกิจ วันอังคารที่ 22  ตุลาคม 2567
153. พรรณภิดา เพชรรัตน์ โทรทัศน์ช่อง 3 วันอังคารที่ 22  ตุลาคม 2567
154. มาลิลี พรภัทรเมธา เว็บไซต์ www.home.co.th วันพฤหัสบดีที่ 24  ตุลาคม 2567
155. กรกิต กสิคุณ นสพ.ฐานเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 24  ตุลาคม 2567
156. อรุณ บริรักษ์ นสพ. INTERTRANSPORT LOGISTICS วันพฤหัสบดีที่ 24  ตุลาคม 2567
157. เสาวลักษณ์ อวยพร สำนักข่าว Infoquest วันศุกร์ที่ 25  ตุลาคม 2567
158. ปัทมา สุทธิประทีป วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 25  ตุลาคม 2567
159. ศราพงค์ นันติวงค์ สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย วันศุกร์ที่ 25  ตุลาคม 2567
160. สันต์  ไทรงาม นสพ.สยามธุกิจ วันจันทร์ที่ 28  ตุลาคม 2567
161. สุรางค์ อยู่แย้ม นสพ.ไทยรัฐ วันจันทร์ที่ 28  ตุลาคม 2567
162. สินีพร มฤคพิทักษ์ Forbes Thailand วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2567
163. ศสนันท์  ทองมั่ง นสพ.ทันหุ้น วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2567
164. พิชาภา ศักดิ์มังกร นสพ.ดอกเบี้ยธุรกิจ วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2567
165. นนทชัย คงแก้ว นสพ.ประชาชาติธุรกิจ วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2567
166. อรวรรณ หอยจันทร์ Forbes Thailand วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2567
167. รัตติยา พงศ์วรินทร์ นิตยสาร Stock Review วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2567
168. วนารัตน์ บุญเนตร์ เว็บไซต์ www.clicknews.link วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567
169. ลักขณา หมานระเด่น โทรทัศน์ไทยพีบีเอส วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567
       
       
       
       

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 • ต้องเป็นสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 1 ปีขึ้นไป
 • สมาชิกสมาคมฯที่ลงทะเบียนและลงวันตรวจสุขภาพแล้ว ห้ามยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงใดๆ ในทุกรณี ยกเว้น อุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือ (admit) หากท่านใดไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการในปีถัดไป

โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2567

วัน เวลา และจำนวนการให้บริการ

 • วันที่ 27-30 พฤษภาคม, 17-28 มิถุนายน, 15-31 กรกฎาคม  16-30 สิงหาคม, 16-30 กันยายน และ 15-31 ตุลาคม 2567
 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น. ปิดทำการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • จำนวนวันละไม่เกิน 3 ท่าน (รวมจำนวน 170 คน)

การเตรียมตัว

 • งดอาหาร และเครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่าดื่มได้ปกติ) อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการเจาะเลือด
 • งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ อย่างน้อย 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน ก่อนเข้ารับการเจาะเลือด
 • เริ่มให้บริการเจาะเลือดตั้งแต่ 8.00 น. ของทุกวันทำการเป็นต้นไป
 • ควรงดเครื่องดื่มประเภท ชา กาแฟ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนเข้ารับการตรวจร่างกาย
 • กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่องดการ X-Ray

การเข้ารับบริการ

 • ติดต่อที่เคาน์เตอร์ห้องแพทย์ ชั้น 3 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ถ.รัชดา
  (รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรม ประตู 4)
 • แจ้งชื่อ “โครงการตรวจสุขภาพสื่อมวลชน” พร้อมแสดงบัตรประชาชนและแจ้ง E-mail สำหรับจัดส่งผลตรวจ

การส่งรายงานผลตรวจสุขภาพ

 • ผลตรวจสุขภาพจะดำเนินการจัดส่งทาง E-mail ตามที่แจ้งไว้กับห้องแพทย์ ภายใน 3 วัน หลังวันตรวจสุขภาพ

ผู้ประสานงานโครงการฯ

 • คุณหลิน ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0990045045

หมายเหตุ

 • ขอความร่วมมือในการไม่เปลี่ยนแปลง รายชื่อ-วัน-เวลา ในการตรวจสุขภาพ ยกเว้นกรณีมีเหตุฉุกเฉิน