Home ข่าวสารสมาคม ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้สิทธิ์จำหน่ายสินค้าในงาน”ตลาดนัดนักข่าว”

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้สิทธิ์จำหน่ายสินค้าในงาน”ตลาดนัดนักข่าว”

by admin
441 views

ตามที่ทางสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ องค์กรพันธมิตร ได้ประกาศให้สมาชิกสมาคมฯยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการคนข่าวขายของ“ตลาดนัดนักข่าว” ไปแล้วนั้น มีสมาชิสมาคมฯสมัครเข้าจับจองและได้สิทธิ์จำหน่ายสินค้าในงาน“ตลาดนัดนักข่าว” ดังนี้

หมายเหตุ : ขอความร่วมมือสมาชิกที่ได้สิทธิ์เข้ามาจำหน่ายสินค้าในงาน “ตลาดนัดนักข่าว” ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางสมาคมฯได้ประกาศไว้อย่างเคร่งครัด

เงื่อนไขการจำหน่ายสินค้าในงาน “ตลาดนัดนักข่าว”
วันเสาร์ที่ 1-วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น.
ณ ชั้น 3 โซน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

จำนวนบูท 16 บูท

– บูทร้านค้าสำหรับสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจำนวน 16 บูท

ประเภทสินค้า :

อาหาร ขนม เครื่องดื่ม แพ็คสำเร็จ (งดปรุงอาหารที่บูท) , เสื้อผ้ามือ 1 และมือ 2
สินค้าจัดวางคละกัน ไม่ได้แยกโซนประเภทสินค้า
งดใช้เตาไฟฟ้า, หม้อไฟฟ้า, กระทะไฟฟ้า **ห้ามใช้เตาแก๊ส ** ห้ามมีกลิ่นและควันรบกวน

ข้อกำหนดการใช้พื้นที่
1.ช่วงเวลาในการเข้าพื้นที่ในวันที่ 1ตุลาคม 2565
– สามารถเข้าติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ได้ตั้งแต่เวาลา 06.00 –10.00น.
– จะต้องจัดเตรียมบูทให้แล้วเสร็จพร้อมขายร่วมกิจกรรมเวลา 10.00น.
2. ในการจัดเตรียมและตกแต่งบูทจะต้อง ไม่มีการติดตั้งโครงสร้างโดยใช้อุปกรณ์หนัก เช่น การเลื่อยไม้ ตัด เจาะ
และ อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดประกายไฟ
3. ห้ามใช้เตาแก๊สและอุปกรณ์ทีทำให้เกิดประกายไฟ
4. กระแสไฟฟ้าภายในบูทมี 5 แอมป์ ( ไม่สามารขอเพิ่มได้ ) จำกัดจุดเชื่อมไฟฟ้า 6 จุดเท่านั้น (ผู้จำหน่ายสินค้าต้องเตรียมปลั๊กพ่วงไปเอง)
5. ช่วงเวลาในการออกจากพื้นที่ในวันที่ 2 ตุลาคม 2565
– สามารถรื้อถอนออกจากพื้นที่ได้ตั้งแต่เวาลา 22..00น.
– ในกรณีที่เป็นของหรืออุปกรณ์ที่ขนาดเล็กสามารถ รื้อออกจากพื้นที่ได้ตั้งแต่เลิกกิจกรรม

การนำสินค้าและอุปกรณ์เข้าพื้นที่
1. ส่งผลตรวจ ATK ก่อนเข้างาน 24ชม.
2. แลกบัตรเข้างานที่ฝ่ายอาคาร ชั้น B1 เสาสีส้ม E42 (เตรียมบัตร ปชช ด้วย) ทีมงานที่อยู่ในพื้นที่ทำงาน รบกวนห้อยบัตร Staff ทุกท่าน
3. จุด LOADING สำหรับโหลดของ : จุดโหลด TK ชั้น 1

แม่บ้านและรปภ.
-TBC (Central World)

ค่าที่จอดรถวันจัดงาน
-ที่จอดรถฟรี !!! ให้ 1 บูท / 1 คัน เท่านั้น

หมายเหตุ : เงินประกันเข้าร่วมโครงการ 500 บาท

เงื่อนไขและการคืนเงินประกัน 

จากการที่ทางสมาคมฯได้มีการเก็บเงินประกันกับสมาชิกสมาคมฯในการเข้าร่วมโครงการคนข่าวขายของ”ตลาดนัดนักข่าว”โดยสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางสมาคมฯกำหนด คือ
1. สมาชิกต้องต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางสมาคมฯให้ไว้ข้างต้น
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการจำหน่ายสินค้า ต้องแจ้งให้สมาคมฯทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
3. ถ้าสมาชิกไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทั้งหมด ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินประกัน

การคืนเงินประกันต้องเป็นไปตามที่ทางสมาคมฯกำหนด โดยทางสมาคมฯสามารถคืนเงินประกันให้กับสมาชิกได้ในทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน (ตามรอบการเบิกเงินค่าใช้จ่ายของทางสมาคมฯ)