Home ภาพข่าวกิจกรรม งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565/2566

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565/2566

by admin
138 views

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประจำปี 2566

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565/2566 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดบทความ (ลับคมความคิด ครั้งที่ 16) การแสดงตัวบนเวทีของสมาชิกใหม่ คณะกรรมการแถลงผลงานและกิจกรรมตลอดทั้งปี 2565 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564/2565 พิจารณางบดุล ประจำปี 2565 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม BC โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว