Home ข่าวสารสมาคม ประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้ายผู้ที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ประจำปี 2565

ประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้ายผู้ที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ประจำปี 2565

by admin
509 views

จากกระบวนการพิจารณาของทาง เครือเจริญโภคภัณฑ์ สำหรับทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์มีความยินดีที่จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ประจำปี 2565 สำหรับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเป็น จำนวน 24 ทุน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

หมายเหตุ : กำหนดการมอบทุนเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สำหรับสถานที่และวันเวลามอบทุน  หากมีความชัดเจนประการใด จะแจ้งมาเพื่อทราบต่อไป