Home ข่าวสารสมาคม โครงการคัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ) ประจำปี 2565

โครงการคัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ) ประจำปี 2565

by admin
543 views

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดทำโครงการคัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ) ประจำปี 2565 เพื่อเข้ารับรางวัล รางวัล Thailand CEO Econmass Awards 2022 เพื่อให้ต้นแบบ ผู้นำประโยชน์ เป็นบันดาลใจในการสร้างแรงกระตุ้นในสังคมในการดำเนินธุรกิจที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนผู้นำองค์กรภาคธุรกิจที่เข้มแข็ง
สำหรับการคัดเลือก แบ่งประเภทรางวัลเป็น 2 กลุ่มรางวัล คือ ซีอีโอรุ่นใหม่ หมายถึง ผู้ประกอบการตาม กฎกระทรวง กำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  พ.ศ. 25562  ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  ‘ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย’
 ทางคณะกรรมการสรรหาสุดยอดซีอีโอฯ จึงได้จัดให้มีการเปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อเข้าร่วมโครงการ ในระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม – 10 ธันวาคม 2565 ใน 4 สาขาธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจอุสาหกรรมและการผลิต ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง และธุรกิจภาคบริการ
ซึ่งผู้สนใจสามารถ ติดตามรายละเอียดโครงการ เพิ่มเติมที่ Facebook คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน – กกร. และเว็บไซต์ www.jsccib.org Facebook สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ หรือเว็บไซต์ www.econmass.com หรือสอบถามที่หมายเลข 096-889-0046
ทั้งนี้ ผู้สมัครสุดยอดซีอีโอรุ่นใหม่จะต้องตอบแบบสอบถามประเมินศักยภาพการบริหารในด้านต่างๆ ตามมาตรฐานสากลเช่นเดียวกัน โดยจะคัดจาก 4 สาขาธุรกิจ สาขาละ 3 คน รวม 12 คน จากนั้นผู้ที่ผ่านการคัดรอบแรกจะเข้าสู่การพิจารณา รอบที่ 2 ที่มีความเข้มข้นมากขึ้นด้วยการร่วมให้คะแนน โดยกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ 83 สื่อ และการร่วมโหวตของพี่น้องสื่อมวลชน โดย คาดว่า กระบวนการพิจารณาจะประกาศผลการคัดเลือกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566
หมายเหตุ 
กลุ่มรางวัล ซีอีโอรุ่นใหญ่ หมายถึง  ผู้ประกอบการนิติบุคคลในบริษัท จำกัด และ บริษัท จำกัด (มหาชน) ขนาดใหญ่ ที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในรอบแรกจะใช้วิธีการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ อาทิ  Revenues Growth เติบโตต่อเนื่อง 2 ปี Net Profit Margin เป็นบวก ROE และ ROA เป็นต้นรวมถึงตอบแบบสอบถามประเมินศักยภาพการบริหารในด้านต่างๆ ตามมาตรฐานสากล
โดยจะคัดจาก 8 สาขาธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ธุรกิจ ทรัพยากร ธุรกิจการบริการ และธุรกิจเทคโนโลยี สาขาละ 2 คน รวม 16 คน จากนั้นผู้ที่ผ่านการคัดรอบแรกจะเข้าสู่การพิจารณา รอบที่ 2 ที่มีความเข้มข้นมากขึ้น จากการร่วมให้คะแนนโดยกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ 83 สื่อ ซึ่งอยู่ในสังกัดสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และการร่วมโหวตของพี่น้องสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ เพื่อคัดเลือกให้ผู้ที่จะมารับตำแหน่งสุดยอดซีอีโอรุ่นใหญ่ และเดอะเบสท์ซีอีโอรุ่นใหญ่
อนึ่ง ผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารอบ 2 ของกลุ่มซีอีโอรุ่นใหญ่ และซีอีโอรุ่นใหม่ จะมีโอกาสได้ร่วมลุ้น เพื่อเข้ารับรางวัลพิเศษ ที่เรียกว่าขวัญใจสื่อมวลชน อีก 1 รางวัล จากการโหวตจากพี่น้องสื่อมวลชน 456 คนด้วย คาดว่า กระบวนการพิจารณาจะประกาศผลการคัดเลือกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566