Home เกี่ยวกับสมาคม คณะกรรมการสมาคมชุดปัจจุบัน
by admin

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
 -ชุดปัจจุบัน ปี 2564-

นางสาวพิมพ์รภัส  ศิริไพรวัน

นายกสมาคมฯ (สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย)

นางสาวผุสดี  อรุณมาศ

อุปนายก 1 (หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์)

นายเล็ก  เกตุกาญจน์

อุปนายก 2 (สำนักข่าวไทย อสมท)

นายลลิตเทพ  ทรัพย์เมือง

เลขาธิการ (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์)

นางสาวพัชรนันท์ สิงหรา

เหรัญญิก (สำนักข่าวมิติหุ้น)

นางสาวศรัญญา คงอยู่

นายทะเบียน (สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี)

นางสาวพรรณภิดา  เพชรรัตน์

ประชาสัมพันธ์ (สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3)

นายกรัณย์ สุริวงค์

กรรมการวิชาการ (นิตยสาร Condo Guid)

นายเทพกิจ ฉัตรสุริยาวงศ์

กรรมการวิชาการ (สถานีโทรทัศน์ช่อง 8)

นายนิธิโรจน์ เกิดบุญภานุวัฒน์

กรรมการวิชาการ (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)

นางสาวอนิสา มอญฤทธิ์

กรรมการวิชาการ (หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ)