Home ข่าวสารสมาคม เชิญสมาชิกร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าเป็นสมาชิก/ประกาศผลประกวดบทความ

เชิญสมาชิกร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าเป็นสมาชิก/ประกาศผลประกวดบทความ

by admin
393 views

กำหนดการ
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564/2565
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.30 – 22.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
……………………………………………

17.30 น. : ลงทะเบียนสมาชิก และกิจกรรมหน้างาน
19.00 น. : กรรมการอาวุโส สมาชิก และแขกผู้มีเกียรติทยอยเข้างาน
ร่วมรับประทานอาหาร
20.00 น. : พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดบทความ (ลับคมความคิด ครั้งที่ 15)
20.30 น. : สมาชิกใหม่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ แสดงตนบนเวที (ผู้ที่ไม่มาแสดงตัว ถือว่าขาดสมาชิกภาพลงทันที)
20.45 น. : ฉายวิดีทัศน์ผลงานกิจกรรมตลอดทั้งปี 2564
คุณพิมพ์รภัส ศิริไพรวัน นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และคณะกรรมการบริหารปี 2564
1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563/2564
2. รายงานผลการดำเนินงานตลอดปี 2564
3. พิจารณางบดุลบัญชีประจำปี 2564
4. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
21.00 น. : ประธานการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
– นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ คนใหม่แถลงนโยบาย
22.00 น. : สังสรรค์ตามอัธยาศัย / ปิดการประชุม

หมายเหตุ
: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายชื่อองค์กรสื่อที่สมัครและผ่านการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกประเภท “สมาชิกองค์กร” ประจำปี 2564/2565

1. เว็บไซต์ www.thejournalistclub.com
2. นิตยสาร Forbes Thailand
3. สำนักข่าวไทยมุง
4. สำนักข่าวเดอะไทยเพรส
5. เว็บไซต์ www.yutthasartonline.com
6. สำนักข่าว Reporter Journey
7. เว็บไซต์ www.brickinfotv.com
8. สำนักข่าวออนไลน์เท็นนิวส์ (www.ten-news.com)
9. เว็บไซต์ www.greeneconomynews.com
10.เว็บไซต์ www.theleaderasia.com
11.เว็บไซต์ www.innolifethailand.com

หมายเหตุ : ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจที่อยู่ภายใต้องค์กรสื่อที่ผ่านการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกประเภท “สมาชิกองค์กร” แล้ว สามารถยื่นใบสมัครประเภท “สมาชิกสามัญ” ได้ ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป (ซึ่งทางสมาคมฯจะประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง)

รายชื่อผู้สื่อข่าวที่สมัครและผ่านการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกประเภท “สมาชิกสามัญ” ประจำปี 2564/2565

1. นางสาวธัญนันท์ เหล่าบุรินทร์ สังกัด โทรทัศน์ช่อง 7
2. นายปริวัฒน์ หินพลอย สังกัด สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย
3. นายณัฐเศรษฐ ตุ้ยดา “…..” “……………………………….”
4. นายทัศนัย โคตรทอง สังกัด โทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
5. นางสาวชุดาพร คงเฉลิมวัฒน์ “……”“………………………”
6. นางสาววรสิร์ศรี รัตนสาขา สังกัด นสพ.ผู้จัดการ
7. นายสรวิศ อิ่มบำรุง สังกัด www.wealthythai.com
8. นายไชยรัตน์ ศรีสุข “……” “……………………………”
9.นายณัฐภูมินทร์ ทวีทรัพย์ “……” “……………………………”
10.นายศศวัชร์ คมนียวนิช สังกัด นสพ.มติชน
11.นางสาวณัฐชนัน ฐิติพันธ์รังสฤต“……” “…………….”
12.นางสาวกนกวรรณ บุญประเสริฐ สังกัด www.WealthPlusToday.com
13.นายสมชาย พิงตะคุ สังกัด นสพ.ดอกเบี้ยธุรกิจ
14.นายเอกอนันต์ เสรีรัตนะชัย สังกัด www.Shaer2Trade.com
15.นางสาวชนิตา งามเหมือน สังกัด www.onlinenewstime.com
16.นางสาวณัฐนิชา ศุภมิตรพิบูลย์ สังกัด สำนักข่าวจิจิเพรส
17.นางสาวสุธาสินี พิศเพ็ง สังกัด โทรทัศน์ PPTVHD36
18.นางสาวชุติมณฑ์ ศรีขำ สังกัด นสพ.บ้านเมืองออนไลน์
19.นางสาวรัตติยา อังกุลานนท์ สังกัด www.BrandBuffet.com
20.นางสาวปราณี ลาภจารุพงศ์ “…..” “…………………………….”
21.นางสาวรัสรินทร์ อรุณอิทธิวิทย์ “…..” “…………………………….”
22.นางสาววาตี ภู่โรจน์สวัสดิ์ “…..” “…………………………….”
23.นางสาวสุวพิชญ์ ลักษณพิสุทธิ์ “…..” “…………………………….”
24.นางสาววิชชุดา จิตจันทร์ สังกัด นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
25.นางสาวกฤษฎาพร วงศ์ชัย “…..” “………………………”
26.นางสาวศิริพร ทองราย “…..” “………………………”
27.นายศุภชาติ ศุภเมธี สังกัด สำนักข่าวไทย อสมท
28.นายเอกชัย ผดุงเกียรติ “…..” “………………………..”
29.นางสาวเยาวลักษณ์ โบราณมูล “…..” “………………………..”
30.นางสาวขนิษฐา อมรเมศวรินทร์“…..” “………………………..”
31.นางสุวิไล รัตนสุคนธ์ “…..” “………………………..”
32.นางสาววิชุนีย์ แสนสุโพธิ์ “…..” “………………………..”

หมายเหตุ : ตามกฏระเบียบข้อบังคับ เมื่อคณะกรรมการบริหารมีมติรับผู้ใดเป็นสมาชิกแล้ว
ให้ผู้นั้นไปแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฯ

ผลการประกวดบทความ ปี 2564
“รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์”

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่อง “โศกนาฏกรรม “เจอจ่ายจบ” วิกฤตศรัทธาต่อธุรกิจประกันวินาศภัยไทย”
โดย นายประวิทย์ พัดลม
หนังสือพิมพ์ The Power Network
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรื่อง “โควิด-19”บททดสอบเศรษฐกิจไทยในยุค “VUCA” กับการสร้างภูมิคุ้มกัน และโอกาสเติบโตในอนาคต
โดย นายนครินทร์ ศรีเลิศ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง “ทุ่ม 1.7 แสนล้านประกันรายได้ปี 3 “หว่านพืชหวังผล” รับศึกเลือกตั้ง”
โดย นางสาวศรีอรุณ จังติยานนท์
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง “วิกฤตโควิด โอกาสทองปฏิรูปวิกฤตการคลังประเทศ”
โดย นายเกียรติศักดิ์ ผิวเกลี้ยง
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

ประเภทสื่อโทรทัศน์
รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่อง “โจทย์ใหญ่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าปี 2565”
โดย นางสาวสิริภัคกมณ ตรัยตรึงตรีคูณ
สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรื่อง “ถอดบทเรียน วิกฤตประกันโควิด “เจอ-(ไม่)จ่าย-จบ”
โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
สถานีโทรทัศน์ MONO29
เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลที่ 3 ได้แก่ เรื่อง “ออมก่อนแก่แก้ปัญหาสูงวัย”
โดย นางสาวสิริมา ทรงกลิ่น
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง “ผลกระทบ “กลุ่มเปราะบาง” ในยุคโควิด-19”
โดย นายกมลธร โกมารทัต
สถานีโทรทัศน์ PPTV HD36
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

ประเภทสื่อเว็บไซต์
รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่อง “ภาษีการขายหุ้น ผลต่อตลาดทุน-ความเป็นธรรม-รายได้รัฐ”
โดย นายชาคร หนูคงใหม่
สถานีโทรทัศน์ TNN16 (www.tnnthailand.com)
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรื่อง “วิกฤตโควิด สู่วิกฤตหนี้สาธารณะ? ชี้อนาคตไทย”
โดย นางสาวจารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย
เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลที่ 3 ได้แก่ เรื่อง “ความยากจน-เหลื่อมล้ำของคนไทย ท่ามกลางโควิด “รุนแรง” ขนาดไหน”
โดย นายณภัทร พรสินเจริญ
สถานีโทรทัศน์ TNN16  (www.tnnthailand.com)
เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง “หมดยุคเศรษฐกิจแบบเก่า ถึงเวลารื้อโครงสร้าง รับการเปลี่ยนแปลง”
โดย นางภัทราภรณ์ เกียรตินันท์
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

หมายเหตุ : ทางสมาคมฯขอให้ผู้ที่ได้รางวัลทุกท่านเดินทางมารับรางวัลในวันและเวลาดังกล่าว
พร้อมถือสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยนะคะ สอบถามเพิ่มเติม 0890358245 (ก่า)

เงื่อนไขการเข้าร่วมงาน

– ต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม
– ตรวจ ATK ผู้ร่วมงานสามารถนำผลตรวจล่วงหน้าไม่เกิน 24 ชม. พร้อมแนบบัตรประชาชนมาแสดงกับเจ้าหน้าที่หน้างาน หรือสะดวกมาตรวจหน้างานแบบแยงจมูกกับเจ้าหน้าที่หน้างานได้)