Home กิจกรรมสมาคม แรลลี่ ” ปันโอกาสแบ่งความสุขให้น้อง “

แรลลี่ ” ปันโอกาสแบ่งความสุขให้น้อง “

by admin
186 views

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันแรลลี่ ” ปันโอกาสแบ่งความสุขให้น้อง ” พร้อมผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2550