Home ข่าวสารสมาคม ผลสำรวจความต้องการของสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจและความต้องการในการปรับภาพลักษณ์สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

ผลสำรวจความต้องการของสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจและความต้องการในการปรับภาพลักษณ์สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

by admin
138 views

นักข่าวยุคใหม่ สนใจสู่อาชีพ ที่2 “ยูทูปเปอร์”

 ผลสำรวจความต้องการของสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจและความต้องการในการปรับภาพลักษณ์สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

  • จับเทรนเที่ยวปี65 เน้นเที่ยวสายมู
  • “ยูทูปเปอร์ – อินฟลูอินเซอร์ ”อาชีพที่ 2 ของนักข่าว
  • นักข่าวยุคใหม่เกาะกระแส SEO

ผลสำรวจเพื่อสำรวจความต้องการของสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจและความต้องการในการปรับภาพลักษณ์สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม  158 คน พบว่า  สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจที่ตอบแบบสอบถาม  เป็นเพศหญิง 69 %  เพศชาย 20.3% และ LGBT 10.8 %  โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะสัดส่วนอายุ 51-60 ปี 34.8% รองลง อายุ  41-50 ปี 32.3%  อายุ 31-40ปี 24.1%   และมีอายุ 22-30  ปี 7.6%

ขณะที่ 70 % อยู่สื่อสิ่งพิมพ์ รองลมาเป็นออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ  โดยร้อยละ 55.1% เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1-2  ครั้งต่อปี

จากการตอบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ พบว่า กิจกรรมทัวร์สายมู เพื่อความปัง มีความต้องการมากที่สุด 63.3 % รองลงมา สปา นวดตัว 50.6%  และตีแบด 34.2%     ขณะที่โครงการอบรมพัฒนาตนเองและเพื่อประกอบอาชีพที่ 2 หรือการยกระดับทักษะความรู้ (Upskill & Reskill)   พบว่า สมาชิกฯ ต้องการให้จัดการอบรมการตัดต่อคลิปให้ปังผ่านสมาร์ทโฟน มีสัดส่วน 68.4 % รองลงมา อบรมสอนทำอาหารและขนม 51.3 % และอบรมเสริมความรู้ด้าน Cyber Security  48.7%

ส่วนโครงการศึกษาวิชาการ พบว่า สมาชิกฯ 72.8%  ต้องการเข้าร่วมอบรมปั้นนักข่าว เป็นอินฟลูเรนเซอร์  เจาะลึกทำ SEO เว็บไซต์ พอดแคสต์สร้างคอนแทนต์ให้สุดปัง รองลงมา  อบรมเปิดโลกคริปโตเคอร์เรนซี่ทุกแง่มุม และเปิดสอนเทรดจริง 63.9% และ อบรมรู้เท่าทันโลกการเงินสมัยใหม่  57%

ขณะที่ความต้องการจัดทุนเพื่อการศึกษา สมาชิก 60.1 % ต้องการทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศ รองลมาเป็นทุนคนโสด 57.6% และทุนการศึกษาบุตรธิดา 39.2%

ส่วนประเด็นคำถาม เกี่ยวกับการปรับภาพลักษณ์ของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พบว่า สมาชิก 98.1% เห็นว่าสมาคมฯควรปรับภาพลักษณ์ และ ควรปรับโลโก้ 51.9 %  ไม่ควรปรับโลโก้ 48.1 %

สรุปผลสำรวจ

จากการตอบแบบสอบถามของสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จะพบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการให้สมาคมฯจัดกิจกรรมสอดคล้องกับสถานการณ์และทันต่อกระแสในยุคปัจจุบัน เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อและความศรัทราคนไทย  ทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จึงเลือกกิจกรรมพาทัวร์สายมู เพราะมีความเชื่อในศาสตร์และยังชื่นชอบกิจกรรมที่ผ่อนคลาย รวมไปถึงกิจกรรมที่เกี่ยวสุขภาพ การสังสรรค์พบปะผู้คนทำให้กิจกรรมที่เกี่ยวกับ สปา นวดตัว และตีแบด จึงได้รับการเลือกจากสมาชิกฯ

ส่วนการจัดโครงการอบรมพัฒนาตนเองและเพื่อประกอบอาชีพที่ 2 หรือการยกระดับทักษะความรู้ (Upskill & Reskill)   และการอบรมด้านวิชาการ จะพบว่า  มีความสอดคล้องกันทั้ง 2  ด้าน เพราะเนื่องด้วยสมาชิกเป็นสื่อที่เกี่ยวกับสายข่าวด้านเศรษฐกิจ และเกาะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเสมอ  ประกอบกับ สมาชิกบางท่านมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง  จึงต้องการพัฒนายกระดับตนเองและเข้ารับอบรมที่เข้ากับยุคเทคโนโลยีดิตอล หรือ การนำเสนอข่าวผ่านโซเซียล สื่อออนไลน์  จึงเลือกหัวข้อที่เกี่ยวกับการ เป็นอินฟลูเรนเซอร์  เจาะลึกทำ SEO เว็บไซต์ พอดแคสต์สร้างคอนแทนต์ให้สุดปัง พร้อมๆกับเกาะแสโลกการเงินที่ทันสมัย

สำหรับหัวข้อการปรับภาพลักษณ์สมาคมฯ พบว่า สมาชิกเห็นด้วยให้มีการปรับภาพลักษณ์  แต่ในการปรับโลโก้จะพบว่า มีสัดส่วนเกือบใกล้เคียงกัน    ซึ่งส่วนใหญ่ที่ต้องการให้ปรับโลโก้เพื่อให้เกิดความทันสมัย ตอบโจทย์ยุคเทคโนโลยี  ที่มีลักษณะเฉพาะตัวของความเป็นสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจในโลกยุคดิจิตอล  แต่ก็มีข้อสังเกตุจากข้อเสนอแนะ สมาชิกฯบางท่านยังกังวลเรื่องกับความคุ้นเคยกับโลโก้เดิมที่ใช้มาอย่างยาวนาน

ดาว์นโหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ PDF

 

 

 

 

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลร่วมสนุกในการตอบแบบสอบถาม

1. รางวัล Voucher มูลค่า 3,000 บาท
– นสพ.สยามธุรกิจ นายปัญญา อินลา
2. รางวัล Voucher มูลค่า 2,000 บาท
– โทรทัศน์ช่อง 5 นางมาทินี จันทสุวรรณโณ
3. รางวัล Voucher มูลค่า 1,000 บาท
– นสพ.กรุงเทพธุรกิจ นางสาวกัญณัฏฐ์ บุตรดี
4. รางวัล Voucher ไทยวาโก้ 1,000 บาท / 3 รางวัล
– นิตยสารเส้นทางเศรษฐี นางสาวเสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน
– นสพ.แนวหน้า นายคณธัช วุฒิวรานุรักษ์
– นสพ.ฐานเศรษฐกิจ นางสาวศรีอรุณ จังติยานนท์
5. รางวัล BurgerKing 500 บาท / 1 รางวัล
– นสพ.ฐานเศรษฐกิจ นางสาวศิริพร ทองราย
6. รางวัล Voucher Pizza 300 / 1 รางวัล
– นสพ.ประชาชาติธุรกิจ นางสาวกนกกาญจน์ พฤกษติกุล
7. รางวัลกระเป๋าธนาคารกรุงเทพ 2 รางวัล
– นสพ.มติชน นางสาวปิยะวรรณ ผลเจริญ
– นสพ.คอหุ้น นางสาวสมแข ปัญจวงศ์

หมายเหตุ : สมาชิกที่มีรายชื่อได้รับรางวัลข้างต้น ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ 0890358245 / ก่า