Home ข่าวสารสมาคม เชิญสื่อมวลชนร่วมฟังเสวนาเรื่อง“เจาะลึกราคาน้ำมันไทย แพงจริงหรือ?”

เชิญสื่อมวลชนร่วมฟังเสวนาเรื่อง“เจาะลึกราคาน้ำมันไทย แพงจริงหรือ?”

by admin
46 views

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเล็งเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูลแก่ประชาชน เกี่ยวกับประเด็นปัญหาในปัจจุบันที่สังคมให้ความสนใจ โดยเฉพาะราคาพลังงานที่มีผลกระทบต่อประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งเวลานี้มีการปรับตัวขึ้นของราคาค่อนข้างสูง จนเกิดคำถามคาใจต่อประชาชนว่าราคาพลังงานแพงจริงหรือ จึงเป็นที่มาของการจัดเสวนาในครั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจต่อสาธารณะชนในกว้าง ทางสมาคมฯขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมฟังเสวนาเรื่อง“เจาะลึกราคาน้ำมันไทย แพงจริงหรือ?” ตามกำหนดการดังนี้

กำหนดการ
เสวนา หัวข้อ “เจาะลึกราคาน้ำมันไทย แพงจริงหรือ? ”
วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ชั้น 9 อาคารบี ตึกช้าง
********************************************

08.00 – 09.00 น.   : สื่อมวลชนลงทะเบียนเพื่อเตรียมรับฟังการเสวนาทางโปรแกรม Zoom

Topic: เสวนา หัวข้อ “เจาะลึกราคาน้ำมันไทย แพงจริงหรือ? ”
Time: Nov 3, 2021 08:00 AM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92406111382?pwd=M21xRWVxQ1p4dnA0aWVQY1RBREFvQT09

Meeting ID : 924 0611 1382
Passcode : 552046

09.15 น.      :  กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์การจัดงาน
โดย    นางสาวพิมพ์รภัส ศิริไพรวัน
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
09.30 น.    :  เริ่มเสวนาหัวข้อ “เจาะลึกราคาน้ำมันไทย แพงจริงหรือ? ”
วิทยากรโดย
คุณกุลิศ สมบัติศิริ
ปลัดกระทรวงพลังงาน
ดร.คุรุจิต นาครทรรพ
ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
คุณดิษทัต ปันยารชุน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์
นักวิชาการอิสระ
ดำเนินรายการโดย :   นายนิธิโรจน์ เกิดบุญภานุวัฒน์
11.45 น.                 :  ตอบข้อซักถาม
12.00 น.                 :  จบการเสวนา / มอบของที่ระลึกให้วิทยากร พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน