Home กิจกรรมสมาคม สัมมนา ” มองเศรษฐกิจไทยภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจโลก “

สัมมนา ” มองเศรษฐกิจไทยภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจโลก “

by admin
172 views

สัมมนามองเศรษฐกิจไทยภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจโลก
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดสัมมนา “มองเศรษฐกิจไทยภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจโลก” โดยมี นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ “มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยระลอกใหม่”และมี กรณ์ จาติกวนิช รองเลขาธิการพรรคและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม.เงา) และ สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมและกระจายรายได้ สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็นวิทยากรเสวนา ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2551 ที่ผ่านมา