Home ข่าวสารสมาคม เชิญผู้สื่อข่าวและบุคคลทั่วไปร่วมงานสัมมนาใหญ่ประจำปีเรื่อง“พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตโควิด-19”

เชิญผู้สื่อข่าวและบุคคลทั่วไปร่วมงานสัมมนาใหญ่ประจำปีเรื่อง“พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตโควิด-19”

by admin
236 views

เนื่องด้วยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจก้าวเข้าสู่ปีที่44 ขอเชิญผู้สื่อข่าวและบุคคลทั่วไปร่วมฟังสัมมนาได้รับเกียรติจากคุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปาฐกถาพิเศษ“พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตโควิด-19” และสัมมนา“ทิศทางเศรษฐกิจ-ธุรกิจไทยไปทางไหน?หลังวิกฤตโควิด-19” วิทยากรโดยคุณผยง ศรีวณิช ,คุณสนั่น อังอุบลกุล,คุณศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร,ดร.ภากร ปีตธวัชชัย ดำเนินรายการโดยคุณฐิติกร ทิพย์มณเฑียร

กำหนดการ
งานสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจก้าวสู่ปีที่ 44
สัมมนาใหญ่ประจำปี หัวข้อเรื่อง “พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตโควิด-19”
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
****************************

08.00 น. : ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน
09.00 น. : คุณพิมพ์รภัส ศิริไพรวัน นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
09.15 น. : ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตโควิด-19”
โดย คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจมอบของที่ระลึก / ถ่ายภาพร่วมกัน
09.45 น. : พักเบรกและรับประทานอาหารว่าง
10.00 น. : สัมมนา เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจ-ธุรกิจไทย ไปทางไหน? หลังวิกฤตโควิด-19”
วิทยาการโดย
คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย
คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
คุณศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย คุณฐิติกร ทิพย์มณเฑียร
11.45 น. : ตอบข้อซักถาม
12.00 น. : จบการสัมมนา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ มอบของที่ระลึกให้วิทยากร / ถ่ายภาพร่วมกัน

เงื่อนไขการเข้าร่วมงาน

– ต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม
– ตรวจ ATK ผู้ร่วมงานสามารถนำผลตรวจล่วงหน้าไม่เกิน 24 ชม. พร้อมแนบบัตรประชาชนมาแสดงกับเจ้าหน้าที่หน้างาน หรือสะดวกมาตรวจหน้างานแบบแยงจมูกกับเจ้าหน้าที่หน้างานได้)