Home ข่าวสารสมาคม เชิญสมาชิกลงทะเบียนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี !!!

เชิญสมาชิกลงทะเบียนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี !!!

by admin
225 views

“วัคซีนไข้หวัดใหญ่”

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้ดำเนินการจัดหาวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาฉีดให้กับสมาชิกสมาคมฯเพื่อลดอาการเจ็บป่วยรุนแรง และภาวะแทรกซ้อนของโรคที่จะเกิดขึ้น ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ช่วงระบาดโควิด-19 ดีอย่างไร

– ลดความรุนแรงจากการป่วยและการเสียชีวิต จากโรคแทรกซ้อนของไข้หวัดใหญ่
– ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นจากการติดเชื้อทั้ง 2 โรค และลดอัตราการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยโควิด-19
– ลดความสับสนในการตรวจวินิจฉัย และการให้การรักษาระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่และโควิด-19

เมื่อหายป่วยโควิด-19 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ หลังจากพ้นระยะเวลากักตัว

รับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 – 10 ธ.ค. 64

ผ่านช่องทาง Line official @econmass
แจ้งข้อมูลเบื้องต้นดังนี้
– ชื่อ-นามสกุล
– สังกัด
– ที่อยู่
– เลขที่บัตรประชาชน

กำหนดวันฉีดวัคซีนวันที่ 15 ธ.ค. 64
สถานที่ ตึกช้าง อาคารบี ห้องไอยรา ชั้น 25
เวลา 09.00 – 16.00 น.

สอบถามโทร. 0890358245 (ธันวา  ภายอุ้ม – ก่า)