Home กิจกรรมสมาคม ผู้ชายขายตัว : ผลิตผลของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ล้มเหลว

ผู้ชายขายตัว : ผลิตผลของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ล้มเหลว

by admin
192 views

ผู้ชายขายตัว : ผลิตผลของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ล้มเหลว

1) บทนำ
ไม่ว่าจะเรียกพวกเขาว่า ผู้ชายขายตัว ผู้ชายขายน้ำ เด็กออฟ หรืออะไรก็ตาม แต่หากมองข้ามสิ่งที่เขาทำอยู่ แท้ที่จริงแล้วพวกเขาก็คือสมาชิกคนหนึ่งในสังคม เป็นประชากรกลุ่มหนึ่ง เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อการพัฒนาชาติ แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างจึงทำให้พวกเขาเหล่านี้ต้องเผชิญกับภาวะสิ้นไร้ไม้ตอกและตัดสินใจก้าวเข้าสู่อาชีพที่สังคมเหยียดหยาม
แน่นอนว่าการค้าประเวณีเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ระบุไว้ชัดเจนใน มาตรา 4 ว่า “การค้าประเวณี” หมายความว่า การยอมรับการกระทำชำเรา หรือการยอมรับการกระทำอื่นใด หรือการกระทำอื่นใดเพื่อสำเร็จความใคร่ในทางกามารมณ์ของผู้อื่น อันเป็นการสำส่อนเพื่อสินจ้างหรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ยอมรับการกระทำ และผู้กระทำจะเป็นบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ
ดังนั้น ไม่ว่าการค้าประเวณีจะเป็นชายหรือหญิงย่อมถือว่าผิดกฎหมายทั้งสิ้น แต่เหตุผลที่การค้าประเวณียังคงมีให้เห็นอยู่ดาษดื่น นั่นเป็นเพราะความหละหลวมในการบังคับใช้กฎหมาย รวมไปถึงปัญหาผลประโยชน์ของธุรกิจนอกกฎหมายซึ่งส่งผลให้การค้าประเวณียังปรากฏอยู่ทั่วไป…

ดาวน์โหลดรายละเอียดบทความ

article_contest_male_prostitution