Home ข่าวสารสมาคม ประกาศ !!! รับสมัครคัดเลือกชิงทุน “ทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว”

ประกาศ !!! รับสมัครคัดเลือกชิงทุน “ทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว”

by admin
721 views

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดโครงการมอบทุน “ทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว” ให้กับสมาชิกสมาคมฯ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาหากสมาชิกท่านใดสนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขการรับทุน

1. เป็นนักเรียน – นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ใน ระดับชั้นอนุบาล จนถึง ปริญญาตรี
2. มีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป หรือคิดเป็น 70% ขึ้นไป
3. ระดับอนุบาลและประถมศึกษาไม่ต้องใช้เกรดเฉลี่ย ใช้ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองการศึกษาเป็นเอกสารในการยื่นแทน
4. เขียนอธิบายความเป็นเด็กดี ความกตัญญู และการช่วยเหลือสังคมในแบบของตัวเอง (2 – 3 บรรทัด)
*** ขอความร่วมมือให้บุตร-ธิดา เป็นคนเขียนข้อความนี้ด้วยตัวเองเท่านั้น***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 08-9035-8245 (ธันวา ภายอุ้ม – ก่า)

ดาวน์โหลดใบสมัคร File  PDF

 

 

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร File Word