Home กิจกรรมสมาคม ประกาศรางวัลประกวดบทความ “รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์”

ประกาศรางวัลประกวดบทความ “รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์”

by admin
178 views

ประกาศรางวัลประกวดบทความ

“รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์”

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อเว็บไซต์

รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่เรื่อง เหยียบคันเร่งการบริโภคบนกองหนี้ สมดุลเศรษฐกิจใหม่ที่เสี่ยงกว่าเก่า

โดย คุณสะตะวสิน สถาพรชาญชัย สำนักข่าวรอยเตอร์

รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่อง ผู้ชายขายตัว…ผลิตผลของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ล้มเหลว

โดย นายประวิทย์ พัดลม หนังสือพิมพ์ The Power Network

 

รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรื่อง เศรษฐกิจไทยใต้เงาประชานิยม-เส้นทางอันตรายสู่วิกฤตหนี้สาธารณะ

โดย นายนครินทร์ ศรีเลิศ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

รางวัลที่ 3 ได้แก่ เรื่อง หนี้บุคคลจ่อปากเหว ครัวเรือนติดกับ ประเทศติดหล่ม

โดย นางสาวเบญจมาศ เลิศไพบูลย์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง ปฏิรูประบบภาษี ลดเหลื่อมล้ำ-คืนความเสมอภาคสู่สังคมไทย

โดย นายกมล ชวาลวิทย์ สำนักข่าวไทยพับลิก้า

ประเภทสื่อโทรทัศน์

รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่อง ทุจริตตรวจรับข้าว

โดย นางลักขณา หมานระเด่น โทรทัศน์ไทยพีบีเอส

รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง อนาคตบรอดแคสต์ไทย จะไปทางไหน?

โดย นายเทพกิจ ฉัตรสุริยาวงศ์ Nation Channel

ประเภทสื่อวิทยุ

รางวัลที่ 3 ได้แก่ เรื่อง จากแนวพระราชดำริสู่เกาตรกร : โครงการฟาร์มทดสอบสาธิตมีนเกษตรสองน้ำ

โดย นางสาวศศิธร กุวังคดิลก สำนักข่าวไทย บมจ.อสมท

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นคณะกรรมการตัดสิน ได้แก่

1. คุณชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายช่วยงานบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

2. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

3. อาจารย์ การดา ร่วมพุ่ม รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4. คุณบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

5. คุณจิรพร มรกตจินดา อุปนายก1 สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

รายละเอียดของรางวัลมีดังนี้

รางวัลยอดเยี่ยม เงินสด 3 หมื่นบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รางวัลที่ 1 เงินสด 2 หมื่นบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลที่ 2 เงินสด 1 หมื่นบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลที่ 3 เงินสด 7 พันบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลชมเชย เงินสด 5 พันบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

*** ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ผลงานจะตีพิมพ์ลงหนังสือรายงานประจำปี 2555 (ปูมข่าวเศรษฐกิจ)