Home ข่าวสารสมาคม ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2564

ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2564

by admin
335 views

ในโครงการนี้ทางสมาคมฯได้จัดให้มีการนำเสนอรายงานกลุ่มมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเสนอว่าได้รับความรู้เพิ่มเติมจากโครงการนี้อย่างไรบ้าง ทางสมาคมฯจึงจัดให้มีรางวัลในการนำเสนอรายงานกลุ่มดังนี้

รางวัลสำหรับการนำเสนอรายงานกลุ่ม

– รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท
– รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
– รางวัลชมเชย 3 รางวัล / รางวัลละ 5,000 บาท

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมผ่าน Live Streaming ช่องทาง Facebook / Zoom ทางสมาคมฯมีรางวัลให้สำหรับผู้เข้าอบรมตลอดทั้งวันในแต่ละสัปดาห์ และรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตลอดทั้งโครงการที่ตรงตามเงื่อนไขการจบหลักสูตรด้วย

หมายเหตุ : สมาคมฯ เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวที่ไม่ได้เข้ารับอบรมในโครงการสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในหัวข้อที่สนใจเป็นรายครั้งได้

ช่องทางการส่งใบสมัคร Email : econmass@gmail.com / Line @econmass

ดาว์นโหลดใบสมัคร ไฟล์ PDF

 

 

 

 

ดาว์นโหลดใบสมัคร ไฟล์ Word

 

 

 

 

 

ดาว์นโหลดตารางการอบรม ไฟล์ PDF