Home ข่าวสารสมาคม ประกาศผลการประกวดบทความ ปี 2563 “รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์”

ประกาศผลการประกวดบทความ ปี 2563 “รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์”

by admin
580 views


ตามที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจได้ประกาศรับสมัครสมาชิกที่สนใจส่งบทความข่าวเชิงวิเคราะห์เข้าประกวดในโครงการประกวดบทความข่าวเชิงวิเคราะห์ เพื่อชิง “รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์” ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการนำเสนอข่าวด้านเศรษฐกิจ เพื่อคนในสังคมส่วนใหญ่ได้หันมาให้ความสนใจกับข่าวเศรษฐกิจมากขึ้น ทางสมาคมฯได้รับเกียรติจากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ มอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลในการประกวด โดยใช้ชื่อว่า “รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์” ถือเป็นรางวัลที่มีเกียรติและทรงคุณค่าให้กับผู้ได้รับรางวัล ในแต่ละประเภทสื่อ ทั้ง สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และ เว็บไซด์ และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมตัดสินบทความในโครงการดังกล่าว

รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดบทความ

1. คุณจันทวรรณ สุจริตกุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย

2. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

3. รศ.ดร.จินตวีร์ เกษมศุข
คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)

4. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

5. คุณผุสดี อรุณมาศ
อุปนายก 2 สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

ผลการประกวดบทความ ปี 2563  “รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์”
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

รางวัลที่ 1
ได้แก่ เรื่อง “รีสตาร์ท ‘ECONOVID’ ด้วย ‘CO-PAY’ พลิกวิกฤต ‘ภาคการคลัง’ สู่ความ ยั่งยืน”
โดย นายพรเทพ อินพรหม หนังสือพิมพ์ข่าวสด
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลที่ 2
ได้แก่ เรื่อง ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ “ทางรอด” ฝ่าวิกฤต-สร้างอนาคตประเทศไทย
โดย นายนครินทร์ ศรีเลิศ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลที่ 3
ได้แก่ เรื่อง “แรงงานต่างด้าว : จำเลยสังคมสังเวยโควิด”
โดย นายประวิทย์ พัดลม หนังสือพิมพ์ The Power Network
เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

ประเภทสื่อโทรทัศน์

รางวัลที่ 1
ได้แก่ เรื่อง “บทเรียนท่องเที่ยวไทย จากพิษโควิด-19” โดย นางสาวมาสิรี กล่อมแก้ว สถานีโทรทัศน์ PPTV HD36
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลที่ 2
ได้แก่ เรื่อง “กว่าจะถึงวันเปิดเทอม”
โดย นางสาวพิมพิมล ปัญญานะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลที่ 3
ได้แก่ เรื่อง “ทุจริตโครงการเราเที่ยวด้วยกัน”
โดย นางลักขณา หมานระเด่น สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

ประเภทสื่อวิทยุ

รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง “แก้วิกฤติฝุ่น PM 2.5 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ประเทศสู่ตลาดโลกเริ่มที่ตัวเอง”
โดย นางสาวปิยาพรรณ ยังเทียน กรมประชาสัมพันธ์
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

ประเภทสื่อเว็บไซต์

รางวัลที่ 1
ได้แก่ เรื่อง “โควิด19 มหันตภัยร้ายทำลายโลก จุดเร่งไทยปรับโครงสร้างประเทศ”
โดย นางภัทราภรณ์ เกียรตินันท์ สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลที่ 2
ได้แก่ เรื่อง “คนละครึ่ง” ผลงานสุดปัง ปลุกกำลังซื้อประชาชนฟื้น”
โดย นางสาวกรณัช พลอยสวาท สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย
เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

*****หมายเหตุ : ทางสมาคมฯขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งบทความเข้าร่วมประกวด และให้ความสนใจในกิจกรรมที่ทางสมาคมฯจัดขึ้น ด้วยดีเสมอมา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้