Home ข่าวสารสมาคม ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ประจำปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ประจำปี 2564

by admin
174 views

จากกระบวนการพิจารณาเรียงความสำหรับทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความยินดีที่จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ประจำปี 2564 สำหรับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเป็น จำนวน 24 ทุน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
*หมายเหตุ สำหรับกำหนดการพิธีมอบทุน อยู่ระหว่างการพิจารณาสถานที่และวันเวลาที่เหมาะสม หากมีความชัดเจนประการใด จะแจ้งมาเพื่อทราบต่อไป