Home ข่าวสารสมาคม เชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษหัวข้อ“ไขข้อข้องใจ…รับมือค่าไฟครึ่งปีหลัง ”

เชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษหัวข้อ“ไขข้อข้องใจ…รับมือค่าไฟครึ่งปีหลัง ”

by admin
241 views

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เชิญร่วมฟังปาฐกาถพิเศษ “ไขข้อข้องใจ รับมือค่าไฟครึ่งปีหลัง “ โดย คุณคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ.  วันศุกร์ที่ 17 มิ.ย.65 เวลา 10.00-12.00 ที่ห้อง ไอยรา ชั้น25 อาคารบี ตึกช้าง หรือรับชมผ่านออนไลน์ทาง FB สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

ลงทะเบียน สำรองที่นั่ง ผ่าน QR Code
ข้อมูลเพิ่มเติม : คุณหฤทัย นันทะวงศ์ 097-965-8399

* ผู้เข้าร่วมงานฯ แสดงหลักฐานเอกสารรับรองวัคซีนโควิด-19 และผลการตรวจ ATK ภายใน 72 ชม. ณ จุดลงทะเบียน

กำหนดการปาฐกถาพิเศษ

หัวข้อ “ไขข้อข้องใจ…รับมือค่าไฟครึ่งปีหลัง ”

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องไอยรา ชั้น 25 อาคารบี ตึกช้าง กรุงเทพมหานคร

————————

10.00 – 10.30 น.         ลงทะเบียน

10.30 – 10.45 น.         พิธีเปิด กล่าวเปิดงาน โดย คุณจิตวดี เพ็งมาก นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

10.45 – 11.30 น.         ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ไขข้อข้องใจ…รับมือค่าไฟครึ่งปีหลัง”
โดย คุณคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

11.30 – 11.45 น.         แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ตอบซักถาม

11.45 – 12.00 น.          มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน

12.00 น.                    รับประทานอาหารกลางวัน

———————————————-

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณหฤทัย นันทะวงศ์ 097-965-8399

* ผู้เข้าร่วมงานฯ แสดงหลักฐานเอกสารรับรองวัคซีนโควิด-19 และผลการตรวจ ATK ภายใน 72 ชม. ณ จุดลงทะเบียน

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม